توانمندی ها

امکانات و توانمندی ها

از مهمترین اهداف کارخانه زرد شمشال ، ارائه محصولات مناسب جهت استفاده در صنایع و همچنین نوآوری در تولید است . به همین منظور کارخانه زرد شمشال با به کارگیری ماشین آلات جدید و مدرن و استفاده از روش های مدرن و کارآمد توانایی تولید محصولات مناسب را دارا می باشد.
آزمایشگاه کارخانه زرد شمشال
آزمایشگاه کوانتومتری پیشرفته

آزمایشگاه کارخانه با توجه به تجهیزات پیشرفته قابلیت بررسی و کاوش مواد اولیه ورودی و قابلیت تضمین استاندارد آنالیزی محصولات تولیدی نهایی را دارد.

واحد ذوب کارخانه زرد شمشال
بخش ذوب و ریخته گری

این بخش کارخانه تشکیل شده از کوره های ذوب القایی با وزن ها و تناژهای متفاوت می باشد که شامل کوره های ذوب و احیاء ، انواع مواد اولیه با پایه فلز مس و فلز روی می باشد.

خطوط ذوب ریزی کارخانه زرد شمشال
خط  ذوب و ریخته گری

این بخش شامل تولید انواع بیلت ها و شمش های برنجی و انواع مقاطع تو خالی برنجی می باشد.

مقاطع برنجی 1
پرس اکستروژن با توان های مختلف

در کارخانه با استفاده از پرس اکستروژن با توان های مختلف به تولید انواع مقاطع برنجی توپر در اشکال مستطیل ،گرد ، مثلثی ، شش ضلعی و سایر مقاطع مختلف پرداخته می شود

تیم تحقیق و توسعه کارخانه زرد شمشال
تیم تحقیق و توسعه

ما در کارخانه زرد شمشال معتقدیم که هر چه بر روی کیفیت محصول تحقیقات صورت گیرد و محصولات با کیفیت تری تولید شود می تواند خود به خود برای ما تبلیغات کند و ما در کارخانه روی این موضوع تاکید فراوان داریم .

کلیدواژه خود را وارد کنید